creditsheader.jpg

Disclaimer

Muziekcentrum Zuidoost wil dat muziekeducatie leeft in Zuidoost. Daarom  faciliteert  MZO muziekeducatieve activiteiten  door lesruimtes ter beschikking te stellen aan docenten.
Alle docenten zijn zelfstandig ondernemer.

Muziekcentrum Zuidoost is derhalve niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook die geleden wordt door leerlingen, ouders, verzorgers, begeleiders of overige bezoekers tijdens of naar aanleiding van de lessen die bij de betreffende docent worden afgenomen.

© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem