homeheader.jpg

Doorgaande leerlijnen Basispakket

 


Voor de lessen binnen het Basispakket waarin sprake is van aanbod op maat in een doorgaande leerlijn heeft het MZO drie leerlijnen ontwikkeld die gebaseerd zijn op het Raamleerplan Muziek voor het Primair Onderwijs in Amsterdam. In dit Raamleerplan worden diverse  leerdoelen en leerdomeinen benoemd voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie voor het Primair Onderwijs in Amsterdam. Deze leerdoelen en leerdomeinen zijn als uitgangspunt genomen voor het samenstellen van lespakketten.

Uitgaande van de projecten die het meest frequent worden afgenomen in Zuidoost  heeft MZO voor het basispakket een lesserie ontwikkeld genaamd ‘Zingen & Swingen’. Het is een lespakket dat aansluit bij de culturele smaak en ritmische bagage van de kinderen van dit kleurrijke stadsdeel. De ervaring heeft geleerd dat pittige ritmes en meer ruimte voor bewegen in Zuidoost wenselijke lesonderdelen zijn bij de muzieklessen. Behalve deze speciale accenten in de lesserie zijn alle overige leerdomeinen van het Raamleerplan Muziek in het pakket verwerkt. 

Daarnaast heeft MZO een lespakket ‘Voortraject Leerorkest’ontwikkeld dat de kinderen middels algemene muzikale vorming gebaseerd op het Raamleerplan en kennismaking met instrumenten voorbereidt op het Leerorkestcurriculum.

Verder is een leerlijn gekoppeld aan de taalmethodethema’s die diverse basisscholen inAmsterdam Zuidoost gebruiken in wording.


© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem