homeheader.jpg

Muziek & Taal | Muziek, taal

‘Muziek & Taal ’ is een doorgaande leerlijn muziek voor groep 1 tot en met 8 , gebaseerd op de leerdoelen en leerdomeinen zoals benoemd in het Amsterdamse Raamleerplan Muziek. De totale leerlijn ‘Muziek & Taal’  is samengesteld volgens deze uitgestippelde leerroute en sluit aan bij de taalthema’s van de taalmethodes die op uw school worden gebruikt. Elke leerkracht krijgt een lesboek plus CD.

Doelgroep:
Primair onderwijs: groep 1-2-3-4-5-6-7-8 onder schooltijd

Duur: 16 lessen vakleerkracht & 16 lessen leerkracht en 1 afsluiting (onder schooltijd) / 15 lessen naschooltijd in overleg met PPOZO (Brede School)

Locatie: speellokaal of klaslokaal

Kosten: gratis voor groep 3, 4 & 5, voor de overige groepen op aanvraag (onder schooltijd) / in overleg met het cluster via PPOZO (Brede School)
 

© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem