homeheader.jpg

Zingen & Swingen | Muziek

‘Zingen & Swingen’ is een doorgaande leerlijn muziek voor groep 1 tot en met 8 , gebaseerd op de leerdoelen en leerdomeinen zoals benoemd in het Raamleerplan. De totale leerlijn is samengesteld volgens deze uitgestippelde leerroute. Met alle lesboeken ‘Zingen & Swingen’ heeft u uiteindelijk een complete leerlijn muziek voor uw school in handen.
Speciaal voor Amsterdam Zuidoost heeft Muziekcentrum Zuidoost een lespakket samengesteld dat  aansluit bij de culturele smaak en ritmische bagage van de kinderen van dit Stadsdeel. De ervaring heeft geleerd dat pittige ritmes en meer ruimte voor bewegen wenselijke lesonderdelen zijn bij de muzieklessen.
‘Zingen & Swingen’, een muziekleerlijn voor Zuidoost, is een volledige en aantrekkelijke lesmethode Muziek waarvan vele kinderen en leerkrachten genieten. Elke leerkracht krijgt een kleurrijk lesboek plus CD.

Doelgroep:
Primair onderwijs: groep 1-2-3-4-5-6-7-8 onder schooltijd

Duur: 16 lessen vakleerkracht & 16 lessen leerkracht en 1 afsluiting (onder schooltijd) / 15 lessen naschooltijd in overleg met PPOZO (Brede School)

Locatie: speellokaal

Kosten: gratis voor groep 3, 4 & 5, voor de overige groepen op aanvraag (onder schooltijd) / in overleg met het cluster via PPOZO (Brede School)

 

© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem