homeheader.jpg

MZO

In 2014 is er veel veranderd bij Muziekcentrum Zuidoost. In navolging van de landelijke en Europese trend van democratisering van kunst met als doel participatie aan cultuur sterk te verhogen, heeft de Gemeente Amsterdam in de Kunstenplanperiode 2013-2016 het Basispakket Cultuureducatie gelanceerd.

Dat stelt dat elk Amsterdams kind in het primair onderwijs minstens drie uur cultuureducatie moet krijgen op de eigen basisschool. In schooltijd, binnen een structurele en doorlopende leerlijn. Muziekeducatie heeft daarin een bijzondere plek gekregen. Muziekcentrum Zuidoost is – in samenwerking met Stichting Leerorkest – gevraagd zich te bekommeren om uitvoering van dit mooie doel binnen stadsdeel Zuidoost, zodat elk kind dat in Amsterdam Zuidoost woont de kans krijgt om muzieklessen op de eigen basisschool te krijgen.

Elk kind! Deze gedachte hebben wij van begin af aan gesteund en gestimuleerd en we zijn dan ook heel blij met deze opdracht. Wij geloven, samen met het Leerorkest – ooit ontstaan als een activiteit van Muziekcentrum Zuidoost – in een wereld waar muziekeducatie een basisrecht is voor ieder kind. Dit hoort daarom ook thuis binnen het primair onderwijs. Sinds 2001 heeft Muziekcentrum Zuidoost zich sterk gemaakt voor beter aanbod van muziektrajecten op basisscholen. Niet alleen als verplicht onderdeel binnen het normale schoolcurriculum, maar ook in het kader van talentontwikkeling ná schooltijd in de zogenoemde Brede Schoolactiviteiten. Het Klein Leerorkest en het OSB Leerorkest Zuidoost voor voortgezet onderwijs zijn daar mooie voorbeelden van.

Daarnaast hebben we ons – ook in het kader van talentontwikkeling – steeds ingezet voor lessen, individueel en in groepen binnen de muren van onze vestiging op Hofgeest. Deze drie activiteiten: binnenschools, naschools en buitenschools vormen van oudsher de drie belangrijkste schakels binnen de keten van ons muziekonderwijsaanbod.

Zonder afbreuk te doen aan onze keten van muziekeducatie (binnenschools, naschools en buitenschools) hebben we samen met het stadsdeel ervoor gekozen alle lessen voor naschoolse activiteiten niet meer zelf aan te bieden, maar te faciliteren. Dat betekent dat de docenten voor vocale en instrumentale muzieklessen in de vrije tijd binnen de muziekschool vanaf najaar 2014 niet meer in dienst zijn van Muziekcentrum Zuidoost. Tegelijkertijd hebben wij de opdracht gekregen van het stadsdeel om deze activiteiten met zaken als huisvesting en PR wel te blijven faciliteren. Daarmee is de uitvoering van deze pilaar binnen ons aanbod overgedragen aan de vrije markt, uiteraard binnen en gesteund door de infrastructuur van het muziekcentrum. Op deze manier is het ons gelukt om de gehele keten van muziekeducatie, van kennismaken tot en met talentontwikkeling te behouden voor ons mooie stadsdeel.  

Marco de Souza Directeur/bestuurder Muziekcentrum Zuidoost
© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem