homeheader.jpg

Scholen

Het MZO verzorgt vele muziekprojecten op de 30 scholen van Zuidoost.  Op meer dan 20 scholen binnen schooltijd en meer dan 8 clusters van scholen buiten schooltijd.  In seizoen 2013-2014 zijn de muzieklessen voor groep 3 & 4 via het Basispakket populair. Het Basispakket voorziet in 13 gratis muzieklessen door een vakleerkracht en 13 muzieklessen door de leerkracht. Het lesmateriaal wordt verzorgd door het MZO. Deze regeling zal komend seizoen worden uitgebreid naar de groepen 3, 4 & 5.

Voor het basispakket kunt u kiezen uit lessen op maat passend bij uw schoolsituatie, of uit hulp bij implementatie van een muziekmethode. Ook kan u een standaard lespakket van ons afnemen waarin uitgewerkte lessen staan volgens de Amsterdamse muziekleerlijn opgesteld in het Raamleerplan Muziek. Het MZO heeft binnen deze regeling een speciale Muziekleerlijn voor Amsterdam Zuidoost samengesteld, genaamd ‘Zingen & Swingen’.

Waarom een speciale Muziekleerlijn voor Amsterdam Zuidoost? Onze ervaring heeft geleerd dat pittige ritmes die uitnodigen tot bewegen een gewenst onderdeel zijn van de muziekles. Daarom gaan we in ‘Zingen en Swingen’ uit van aantrekkelijk liedmateriaal uit Suriname, Afrika en de Cariben waarop je graag wilt dansen. Uitgangspunt voor het lespakket zijn alle leerdomeinen (als zingen, spelen, luisteren, bewegen, vastleggen, presenteren en reflecteren) en leerdoelen uit het Raamleerplan.

Op dezelfde wijze zijn de lespakketten ‘Voortraject Leerorkest’ en ‘Popkidz” samengesteld en wordt de lesserie ‘Muziek en Taal’ verder ontwikkeld.

De lessen binnen de Basispakketregeling draaien in 2013-2014 op 18 scholen. Mocht u interesse hebben om ook hiervan gebruik te maken raad ik u aan om snel te reageren. Er is nog plek voor een paar scholen.

Uiteraard kunt ook voor alle andere muziekvragen bij mij terecht.

Graag tot spoedig ziens,

Martje Diemer
Adjunct-directeur | Coördinator basisschoolactiviteiten MZO

mdiemer@muziekcentrumzuidoost.nl
 
 

© 2017 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem