Contact

Muziekcentrum Zuidoost wil dat muziekeducatie leeft in Zuidoost. Daarom faciliteert  MZO muziekeducatieve activiteiten  door lesruimtes ter beschikking te stellen aan docenten.

Alle docenten zijn zelfstandig ondernemer.

Muziekcentrum Zuidoost is derhalve niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook die geleden wordt door leerlingen, ouders, verzorgers, begeleiders of overige bezoekers Stichting Muziekcentrum Zuidoost

Muziekcentrum Zuidoost is op werkdagen geopend van 09:00 tot 21:00 uur.

Muziekcentrum Zuidoost is gesloten gedurende alle basisschoolvakanties.

Contactgegevens
Muziekcentrum Zuidoost
Hofgeest 139
1102 EG Amsterdam

Tel. 020 – 696 8371
info@muziekcentrumzuidoost.nl

Direct een bericht sturen

  Rekeningnummer Muziekcentrum Zuidoost
  NL67INGB0000629605

  BIC: INGBNL2A

  BTW-nummer Muziekcentrum Zuidoost
  0080.35.349.B.02

  RSIN Muziekcentrum Zuidoost
  008035349

  KvK-nummer Muziekcentrum Zuidoost
  41207146

  SBI code Muziekcentrum Zuidoost
  85522

  • MZO staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  • MZO is gecertificeerd door Hobéon en  voldoet daarmee aan de toetsingscriteria van het Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst.
  • MZO is door SSB erkend als leerwerkbedrijf tijdens of naar aanleiding van de lessen die bij de betreffende docent worden afgenomen.