Visie en doelen

De hoofdactiviteiten van Muziekcentrum Zuidoost zijn:

  • Muziekeducatie op basisscholen, onder schooltijd.
  • Muziekeducatie op scholen in het voortgezet onderwijs, onder schooltijd.
  • Muziekeducatie op de brede school.
  • Muziekeducatie op en rond scholen als naschoolse activiteit, zoals de wijktalentorkesten.
  • Faciliteren van muziekeducatie op de muziekschool, op Hofgeest 139.

Primair onderwijs
De basisschoolafdeling biedt muziekactiviteiten aan op alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost.
Het basispakket van de gemeente Amsterdam maakt het mogelijk om op al deze scholen een doorgaande leerlijn muziek aan te bieden voor groep 3 tot en met 8. Inmiddels zijn er ook veel scholen die een aanbod voor de kleuters bij ons afnemen. Daarnaast verzorgt het MZO voor de Brede school muziekactiviteiten na schooltijd.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs verzorgt MZO SuperSymphonics op 2 VO-scholen in Amsterdam Zuidoost, het Ir. Lely Lyceum en OSB.

Buitenschoolse afdeling
In het pand aan Hofgeest 139 verzorgen zelfstandig gevestigde docenten individuele muzieklessen en groepslessen, concerten, ensemblelessen en leerlingenuitvoeringen. Dit pand is tevens de uitvalsbasis voor het Leerorkest.
Momenteel zijn er in totaal 25 docenten plus een bedrijf met een lespraktijk bij MZO.

Bestuur en governance: lees meer→

Samenstelling raad van toezicht: lees meer→

Jaarverslag: 

2021

2020

2019

2018

2017