Scholen

Muziekcentrum Zuidoost (MZO) verzorgt vele muziekprojecten op bijna dertig basisscholen in Amsterdam Zuidoost, zowel binnen- als buitenschools. Deze scholen nemen algemene muzieklessen af via het Basispakket. Het Basispakket voorziet in dertien klokuren muziekles door een vakdocent (lessen van 30 of 45 minuten) en dertien klokuren muziekles door de groepsleerkracht. Het lesmateriaal wordt verzorgd door MZO. Deze regeling is beschikbaar voor groep 3 t/m 8.
Voor de kleutergroepen kunnen scholen apart lessen aanvragen. Deze vallen buiten het basispakket.

Voor het basispakket kunt u kiezen voor lessen op maat – aangepast op uw schoolsituatie – of hulp bij implementatie van een muziekmethode. Ook kunt u een standaard lespakket van ons afnemen waarin uitgewerkte lessen staan volgens de Amsterdamse muziekleerlijn opgesteld in het Raamleerplan Muziek. MZO heeft binnen deze regeling twee speciale Muziekleerlijnen voor Amsterdam Zuidoost samengesteld, genaamd ‘MuziekMozaïek’ en ‘Muziek en Taal’.

Onze nieuwe leerlijn ‘MuziekMozaïek’ is geschreven door onze eigen docenten en sluit aan bij de dagelijkse praktijk van hun muzieklessen in Zuidoost. Omdat deze methode volledig digitaal ter beschikking is gesteld, stimuleert dit het doorzetten van de muzieklessen door groepsleerkracht in de weken zonder vakdocent.
‘Muziek en Taal’ sluit aan bij de twee meest gangbare taalmethodes in Zuidoost, ‘Taalactief’ en ‘Taal in Beeld’. Deze methode neemt de taalontwikkeling van kinderen als uitgangspunt.

Bij beide methodes komen alle leerdomeinen (zingen, spelen, luisteren, componeren, dansen en bewegen) aan bod en de leerdoelen uit het Raamleerplan.

Op dezelfde wijze zijn de lespakketten ‘Voortraject Leerorkest’ en ‘Popkidz’ samengesteld.

Bekijk het lesaanbod bij MZO