Samenstelling Raad van Toezicht

 • Alexander van Wassenaer, voorzitter
  Bedrijfsinvesteerder, amateur musicus, trotse vader en natuurliefhebber. Na zijn studie is hij begonnen als consultant bij McKinsey & Company en vervolgens als investeerder bij AlpInvest. Tegenwoordig investeert hij zelfstandig, in kleine, snelgroeiende ondernemingen met innovatieve oplossingen, vooral in de zorg.
 • Moussa F’touh, financiĂ«n
  Partner bij het corporate finance advieskantoor Nielen Schuman te Amsterdam.
  Na zijn studie Bedrijfskunde & Financiële Economie is hij begonnen als zakenbankier bij Goldman Sachs in Londen.
  Daarna heeft hij gewerkt bij diverse Benelux zakenbanken en sinds 2006 bij Nielen Schuman.
  Daarnaast besteedt hij veel tijd aan zijn familie en beoefent hij diverse sporten.
 • Anita van der Wielen, onderwijs
  Al meer dan tien jaar werkzaam in de onderwijssector. Voorheen werkzaam als bestuurssecretaris, bestuursadviseur en manager kwaliteitszorg in het middelbaar beroepsonderwijs, en onderwijsinspecteur. Momenteel manager beleid, advies en kwaliteit in het hoger onderwijs.
 • Dirk-Jan Smit, juridische zaken
  Partner en notaris bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Amsterdam.

De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante (voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar. Wij hebben kennisgenomen van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De wet is van toepassing op MZO. De leden van de Raad van Toezicht ont­vangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook zijn aan hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De directeur-bestuurder wordt bezoldigd conform de CAO Kunsteducatie en valt binnen de normering van de WNT.