Docent Muziek (op freelance basis)

Wij vragen

 • Een afgeronde of bijna afgeronde Conservatoriumopleiding ‘Docent Muziek’
 • Ervaring met het lesgeven aan grote groepen kinderen in de basisschoolleeftijd
 • Kunnen verzorgen van afwisselende lessen
 • Kunnen inspringen op de wensen van de school
 • Meedraaien als een teamspeler in het ODM-team van het MZO
 • Een bijdrage te leveren aan gezamenlijke producties, zoals

De Nachtegaal van de Bijlmer

 • Goede sociale, communicatieve en didactische vaardigheden in de omgang met kinderen
 • Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan onze eigen methodeontwikkeling
 • Vaardigheden om leerkrachten te inspireren en te motiveren mee te doen tijden de muzieklessen en deze lessen te herhalen

 

Wij bieden

 • Opdoen van lesgeefervaring op de dynamische basisscholen en Brede Scholen van Amsterdam Zuidoost
 • Een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is om zich te ontwikkelen en een steentje bij te dragen aan curriculumontwikkeling in het muziekonderwijs
 • Uitwisseling met collega’s
 • Lestijden die liggen tussen 8.30 en 15.00 uur
 • De mogelijkheid het aantal lesuur uit te breiden
 • Een Overeenkomst van Opdracht voor de duur van het schoolseizoen of een deel daarvan.

Voor meer informatie en een open sollicitatie kunt u terecht bij:

Hanneke Tammes-van den Dorpel
Coördinatie muziekeducatie op school
T: 020-696 8371

Navigeer

Meer artikelen