homeheader.jpg

ENGLISH
NEDERLANDS

There  is music inside everyone

Welcome to the website of Muziekcentrum Zuid Oost (MZO) 
 
MZO believes that music is for everyone. No matter your  level of skill, age or background. So MZO is also for adults. The aim of our teaching programs and music teachers is to let young and old discover their love and talent for music and let these grow. We encourage you to give your voice or instrument wings. 

Music lessons at MZO

The music teachers are not employed by us, but instead are independent entrepreneurs who rent space at our main location. If you or your child want to take music lessons you can contact a teacher directly via our website and make an appointment with them. The teacher is responsible for their own financial and pupil administration. This is not our concern. We do however select the teachers who want to commit themselves to us, in order to ensure the quality of the music lessons.
 

Music lessons in school

With about 60 or so projects we provide general music lessons in primary schools. We initiate activities for the Brede School and support Het Leerorkest; children from groups 5 to 8 get weekly musical lessons during school hours and play in their own symphony orchestra. Het Leerorkest, which was founded in 2005 has by now become a phenomena. There are (mid 2014) 30 Leerorkesten in 19 primary schools, where about 2700  pupils receive weekly music lessons. At the top of these orchestras there are highly motivated and talented children who after school hours can develop their skills further with our help. MZO founder and director Marco de Souza was for his initiative for founding Het Leerkorkest awarded the title of ‘Amsterdammer of the year 2013’. 
 

Er zit muziek in iedereen

Welkom op de website van Muziekcentrum Zuid Oost (MZO)! .

MZO vindt dat muziek voor iedereen is. Ongeacht niveau, leeftijd of afkomst.  MZO is er dus ook voor volwassenen!   Onze lesprogramma's en docenten zijn erop gericht om jong en oud hun liefde en talent voor muziek te laten ontdekken en groeien. Wij stimuleren je je stem of instrument bezieling te geven.

Muzieklessen op MZO

Docenten zijn bij ons niet in dienst, maar huren  als zelfstandig ondernemer een ruimte.
Wilt u muzieklessen voor uw kind of voor uzelf, dan kunt u via onze website rechtstreeks contact leggen met een docent en een afspraak maken. De docent voert zelf zijn financiële- en leerlingenadministratie. Wij zitten daar niet tussen. Wel selecteren wij de docenten die zich aan ons willen verbinden. Om de kwaliteit van het muziekonderwijs te waarborgen.

Muziek op school

Met zo'n 60 projecten verzorgen wij voor basisscholen de algemene muzikale vorming. Wij initiëren activiteiten voor de Brede School en ondersteunen Het Leerorkest: kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen wekelijks muziekles onder schooltijd en spelen in een eigen symfonieorkest. Het Leerorkest, opgericht in 2005, is inmiddels een fenomeen. Er zijn (medio 2014) 30 Leerorkesten op 19 basisscholen, waar zo'n 2700 kinderen wekelijks muziekles krijgen. De top van deze orkesten zijn gemotiveerde en getalenteerde kinderen die zich na schooltijd bij ons verder kunnen ontwikkelen. MZO oprichter en directeur Marco de Souza werd voor zijn initiatief van het Leerorkest tot 'Amsterdammer van het jaar 2013' gekozen.

© 2018 Powered by VDL-Webdevelopment Haarlem